TIDLIGERE ARRANGEMENTER


Generalforsamling 2014

Dato: 05-03-2014

Der afholdes Generalforsamling onsdag 5. marts, 2014 kl. 15.45

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 3, 1167 København K

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af seminaret

 "Kobling af survey og registerdata – muligheder og udfordringer "

 

 

DAGSORDEN

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af og godkendelse af det reviderede regnskab.
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af årligt kontingent

Bestyrelsens foreslår uændret kontingent: Personlige medlemsskaber :Studerende 50 kr., ordinære medlemmer 200 kr. Institutioner og virksomheder små: 2.500 store: 5.000 kr

  • Fremlæggelse af budget
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af 2 revisorer og evt. suppleanter
  • Eventuelt

 

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

Jubilæumsarrangement: Nye etiske udfordringer, dansk surveyforskning igennem 10 år.

26-10-2018Tid: fredag den 26. oktober 2018 – kl. 13-15.30 med efterfølgende reception
 
Sted: Center for Sundhed og Samfund,...
NYHEDER

AFHOLDTE SEMINARER - se oplæg her

31-01-2015 OPLÆG FRA AFHOLDTE SEMINARER - KLIK HER